World Furniture Fair CNC Machinery Wardrobe Fittings Furniture International Furniture Expo 2013 China International Fair

replica watches replica handbags replica watches replica handbags replica watches

replica watches louis vuitton outlet replica watches louis vuitton outlet louis vuitton outlet replica watches rolex replica Verdandi.se

Cheap Jordans, High Quality Air Jordans, Cheap Jordan Shoes!

Cheap Jordan Shoes, Retro Air Jordan Sneakers for cheap. Air Jordan Shoes in Stock with Fast Shipping. Cheap and reliable Air Jordan Shipping.
 
 - [Om verdandi] - Det här vill vi
 
Logga in på intranätet   English version  
 
 
Det här vill vi
Så här jobbar vi
Så här påverkar vi
Verdandis roll
och uppgift
Verdandi - en bakgrund
Det här vill vi
Verdandis värderingsgrund är att "alla behöver behövas".
Alla människor behövs i kampen för ett rättvist och solidariskt samhälle och alla behövs i samhället. Alla har erfarenheter, kunskaper och resurser som kan frigöras och tas tillvara.
Alla behöver behövas helt enkelt.


Det är ett mänskligt behov att på något sätt vara till nytta och glädje för andra. Att inte behövas, det är att känna sig onödig och utan värde. Att känna sig sakna värde, vara värdelös, kan skapa känslor av ansvarslöshet i förhållande till sig själv, andra och till samhället.

Ett annat viktigt mänskligt behov är att känna gemenskap med andra människor - att känna att man har något gemensamt med andra - värderingar, upplevelser, känslor eller arbete. Eller om vi uttrycker det negativt - att sakna gemenskap med andra är att stå isolerad och utanför, att känna sig vara avvikande och annorlunda.

I Verdandis människosyn ingår tron på att människan har resurser både att ta ansvar för sitt liv och att förändra sina livsbetingelser. Människan har också resurser och personliga förutsättningar att ta aktiv del i en förändring av samhället och sin sociala verklighet tillsammans med andra människor.

Vill du läsa mer eller skriva ut texten? Klicka på länken nedan.
 Läs mer:  Det har vill vi.pdf
replica designer handbags
World Furniture Fair CNC Machinery Wardrobe Fittings Furniture International Furniture Expo 2013 China International Fair